Sąd Ostateczny

1467-1473

Tryptyk

Tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga jest jednym z najwybitniejszych i najlepiej zachowanych przykładów malarstwa niderlandzkiego na świecie. Pomimo niemal 550-letniej, burzliwej historii nigdy nie uległ większym zniszczeniom. Do dzisiaj zachwyca intensywnością barw i bogactwem złożonych treści. Obraz powstał w czasie, gdy technika malarska i sposób przygotowania podobrazia w Niderlandach zostały doprowadzone do perfekcji. Jest to pierwsze tak prestiżowe dzieło w dorobku Memlinga. Do sławy arcydzieła przyczyniły się zarówno jego ranga artystyczna, jak i niezwykłe dzieje, które na wieki związały obraz z Gdańskiem. Otwarty tryptyk ukazuje wizję dnia Sądu Ostatecznego opisanego w Apokalipsie św. Jana. Oś symetrii tworzą dwie postaci: Chrystus jest tu przedstawiony w roli Sędziego – zasiada na tęczy, jest otoczony apostołami, a jego stopy spoczywają na złotej kuli (symbol Wszechświata).

więcej

Tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga jest jednym z najwybitniejszych i najlepiej zachowanych przykładów malarstwa niderlandzkiego na świecie. Pomimo niemal 550-letniej, burzliwej historii nigdy nie uległ większym zniszczeniom. Do dzisiaj zachwyca intensywnością barw i bogactwem złożonych treści. Obraz powstał w czasie, gdy technika malarska i sposób przygotowania podobrazia w Niderlandach zostały doprowadzone do perfekcji. Jest to pierwsze tak prestiżowe dzieło w dorobku Memlinga. Do sławy arcydzieła przyczyniły się zarówno jego ranga artystyczna, jak i niezwykłe dzieje, które na wieki związały obraz z Gdańskiem. Otwarty tryptyk ukazuje wizję dnia Sądu Ostatecznego opisanego w Apokalipsie św. Jana. Oś symetrii tworzą dwie postaci: Chrystus i stojący poniżej Archanioł Michał. Chrystus jest tu przedstawiony w roli Sędziego – zasiada na tęczy, jest otoczony apostołami, a jego stopy spoczywają na złotej kuli (symbol Wszechświata). Ponad ich głowami unoszą się aniołowie prezentujący Arma Christi (narzędzia Męki Pańskiej). Poniżej zostali ukazani Maria i Jan Chrzciciel, którzy wstawiają się za sądzoną ludzkość. Tęcza oddziela dwie rzeczywistości: boską –symbolizowaną przez złote tło oraz ziemską, na której rozgrywa się dramatyczna scena dzielenia ludzi na grzeszników i sprawiedliwych. Archanioł Michał, odziany w złotą, mediolańską zbroję, okryty płaszczem z florenckiego brokatu aksamitnego, dokonuje ważenia dusz. W prawej części tryptyku widzimy zbawionych podążających po kryształowych schodach ku Bramie Raju, w lewej części – pogrążonej w chaosie – odbywa się strącanie potępionych w piekielną otchłań. Na rewersach skrzydeł zostali przedstawieni fundator dzieła Angelo Tani z żoną Cateriną Tanagli. Na tryptyku nie ma sygnatury mistrza. Stąd przez długi czas przypisywano autorstwo malowidła różnym artystom niderlandzkim. Często wymieniany był Jan van Eyck, ale też Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Albert van Ouweter, Michael Wolgemut. Po raz pierwszy związki z obrazami Hansa Memlinga zauważył Gustav Hotho w roku 1843, ale dopiero w latach 1901 i 1902 Aby Warburg utrwalił tę tezę w swych publikacjach. Zdecydowana większość badaczy do dzisiaj podtrzymuje tę atrybucję.

mniej

Tryptyk - widok całościowy
ramki

wróć
Prawdopodobny Autoportret / Tryptyk Roziny Donne

Prawdopodobny Autoportret / Tryptyk Rodziny Donne

Hans Memling

Hans Memling urodził się najprawdopodobniej pomiędzy 1435–1440 rokiem na terytorium dzisiejszych Niemiec, w Seligenstadt, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Sławę malarza zdobył w Brugii – jednym z największych ośrodków gospodarczych i artystycznych XV-wiecznej Europy. O jego życiu zachowały się tylko szczątkowe informacje źródłowe – w styczniu 1465 roku został wpisany na listę obywateli Brugii, pomiędzy 1470 a 1480 rokiem zawarł związek małżeński z Anną Valkenare, miał trzech synów, był właścicielem trzech domów w mieście i należał do najbogatszych mieszkańców Brugii.
Zmarł 11 sierpnia 1494 roku.

Kiedy Memling w 1465 roku przybył do Brugii, był już artystą w pełni ukształtowanym. Prawdopodobnie pierwszym ośrodkiem artystycznym, który odwiedził w trakcie swojej wędrówki do Niderlandów, była Kolonia

więcej

Hans Memling urodził się najprawdopodobniej w latach około 1435–1440 na terytorium dzisiejszych Niemiec, w Seligenstadt, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Sławę malarza zdobył w Brugii – jednym z największych ośrodków gospodarczych i artystycznych XV-wiecznej Europy. O jego życiu zachowały się tylko szczątkowe informacje źródłowe – w styczniu 1465 roku został wpisany na listę obywateli Brugii, pomiędzy 1470 a 1480 rokiem zawarł związek małżeński z Anną Valkenare, miał trzech synów, był właścicielem trzech domów w mieście i należał do najbogatszych mieszkańców Brugii.
Zmarł 11 sierpnia 1494 roku.

Kiedy Memling w 1465 roku przybył do Brugii, był już artystą w pełni ukształtowanym. Prawdopodobnie pierwszym ośrodkiem artystycznym, który odwiedził w trakcie swojej wędrówki do Niderlandów, była Kolonia – centrum malarstwa tablicowego w Nadrenii, gdzie działało wielu znakomitych iluminatorów i malarzy ze Stefanem Lochnerem (ok. 1400–1451) na czele. Stamtąd artysta wyniósł zamiłowanie do detalu, poznał też wiele rozwiązań formalnych i cech stylowych, które w późniejszych latach przeniósł na grunt malarstwa niderlandzkiego (np. wyobrażenia Marii z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych, podwójne świeckie portrety, zmodyfikował konwencję monochromatyczną). W Kolonii Memling miał także szansę zetknąć się z twórczością Rogiera van der Weydena, którego dzieło znajdowało się w kościele św. Kolumby. Jak wykazuje analiza wielu dzieł Memlinga, znał on dobrze malarstwo van der Weydena oraz posiadł umiejętności technologiczne stosowane w jego warsztacie. Nie istnieją jednak żadne dokumenty poświadczające tezę, jakoby Memling był jego uczniem. Możemy zatem tylko przypuszczać, że około 1459–1460 roku artysta przybył do Brukseli i rozpoczął pracę jako jeden z kilku pomocników w warsztacie niderlandzkiego mistrza. Kilka miesięcy po jego śmierci Hans Memling pojawił się w Brugii, gdzie szybko zaczął otrzymywać zamówienia od najbogatszych i najbardziej wpływowych mieszkańców. Artysta wyspecjalizował się w realizacjach niewielkich dyptyków i tryptyków przeznaczonych do indywidualnej dewocji. Od 1470 roku zaczął malować portrety. Zamówienia oficjalne i prywatne płynęły nieprzerwanie, a jego warsztat zyskał międzynarodową renomę. Memlingowi przypisuje się dzisiaj autorstwo około 80 dzieł. Elegancja i spokój bijący z jego obrazów podkreślony płynnym, miękkim modelunkiem, idealnie gładka, lśniąca faktura budząca skojarzenia z wyrobami emalierskimi, intensywność barw i ich wyszukane zestawienia – wszystko to wyróżnia twórczość Memlinga na tle malarstwa niderlandzkiego XV wieku i sprawia, że jest doceniana współcześnie.

mniej

Badania

Pionierskie badania rzucające światło na technologię i technikę zastosowaną przez Hansa Memlinga przeprowadzono krótko po powrocie dzieła do Polski ze Związku Radzieckiego w 1957 roku. Za pomocą najnowocześniejszej dostępnej wówczas technologii wykonano mikro- i makrofotografie tryptyku w świetle zwykłym, w promieniach podczerwonych i ultrafioletowych, dzięki czemu można było dotrzeć do rysunku artysty znajdującego się pod powierzchnią malarską. Był to początek wielodyscyplinarnych studiów nad dziełem, które są kontynuowane do dzisiaj. Ostatni projekt badawczy (CHARISMA-MOLAB) realizowano w latach 2010–2013. Wyniki badań wykazały istotne zmiany kompozycji widoczne w podrysowaniach. Hans Memling, nanosząc rysunek bezpośrednio na zaprawę, poszukiwał właściwej formy, zmieniał poszczególne elementy kompozycji i proporcje, a do oczekiwanego rezultatu dochodził czasem dopiero w ostatecznym rozwiązaniu malarskim.

Reflektografia w podczerwieni,
w zakresie 1200 nm

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel środkowy

Sąd Ostateczny / fragment / panel lewy Sąd Ostateczny / fragment / panel lewy - reflektografia

Sąd Ostateczny / fragment / panel lewy

Technika

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga został wykonany w technice temperowo-olejnej na deskach dębowych sklejonych na styk. Składa się z jednostronnie malowanej tablicy środkowej o wymiarach 224 x 162 cm i dwóch malowanych dwustronnie skrzydeł o wymiarach 223,2 x 72,5 cm. Podobrazie zostało pokryte zaprawą kredowo-klejową, na którą naniesiono rysunek przygotowawczy za pomocą czarnej kredy, stylusa i farby wodnej. Po ukończeniu rysunku naniesiono olejną warstwę z dodatkiem żywicy, która nadała zaprawie lekko ugrowy odcień. Jej zadaniem było zabezpieczenie rysunku przed rozmyciem i zmniejszenie chłonności gruntu. W dalszej kolejności artysta nałożył białą warstwę olejną, następnie budował bielą światła i nałożył kolory. Jasne podłoże nadało barwom czystość i intensywność. Spodnie warstwy malowane były bardziej kryjąco z wykorzystaniem spoiwa emulsyjnego. Wierzchnie były nanoszone cieniej, laserunkowo, a spoiwo dla nich stanowił olej lniany z dodatkiem żywicy naturalnej. Zastosowano pigmenty typowe dla malarstwa XV wieku: biel ołowiową, żółcień cynowo – ołowiową (typ I), cynober, minię, czerwienie i brązy żelazowe, zielenie miedziowe, azuryt i ultramarynę naturalną oraz organiczną żółcień, brąz i czerwień (prawdopodobnie kraplak). Niezwykłą głębię kolorów i świetlistość uzyskano dzięki wykończeniu wierzchniej warstwy malarskiej półprzezroczystymi laserunkami.